Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

Venskaber er en vigtig del af barndommen - så glæder man sig til at komme hen i børnehaven.
 • Læs op

Indhold

  Barnet skal have det godt, når det er i Møllevang Dagtilbud, og det er en fælles opgave. Vi skal sammen sikre barnets trivsel og læring.

  Når du fortæller om dit barns oplevelser i hjemmet, og vi fortæller om hverdagen hos os, skaber vi sammen en rød tråd i barnets liv. Vi vil rigtig gerne høre dine tanker om stort og småt, og dine spørgsmål besvarer vi med glæde.

  Vores samarbejde foregår i hverdagen med f.eks. en kort snak ved afhentning. Men samarbejdet foregår også på møder og informationer på Aula. Møderne er både individuelle samtaler mellem dig og os samt fælles forældremøder for alle børnenes forældre, hvor vi præsenterer faglige emner.

  Nogle samtaler vil tage udgangspunkt i emner, som du kommer med. Andre gange vil det være vores initiativ. Vi inviterer f.eks. til møde om dialoghjulet – det er et materiale, der giver et billede af barnets kompetencer inden for de seks læreplanstemaer.

  Vores samarbejde skal bygge på tillid og respekt. Det skal være gensidigt. Med det mener vi, at vi gør vores forventninger tydelige, og forældrene bakker op og tager ansvar i samarbejdet i en god tone, sådan at der opbygges et sammenhængende miljø, der understøtter barnets udvikling, trivsel, dannelse og læring.

  Forældrebestyrelsen har udarbejdet dette princip for forældresamarbejdet.

  Det kan du forvente af os:

  • Vi ønsker et godt og gensidigt samarbejde.
  • Vi er opsøgende og rammesættende for forældresamarbejdet.
  • Samarbejdet bygger på tillid og respekt.
  • Du kan stole på at blive kontaktet, hvis dit barn mistrives.
  • Vi gør os umage med at videregive informationer, så du på forhånd ved, hvad vi vil tale om på et møde.
  • Vi er nysgerrige på nye måder at handle på, da børn er forskellige og har forskellige behov.

  Det forventer vi af dig:

  • Du ønsker et godt og gensidigt samarbejde.
  • Du bakker op og tager ansvar for et samarbejde i god tone.
  • Samarbejdet bygger på tillid og respekt.
  • Du er nysgerrig på nye måder at handle på, da børn er forskellige og har forskellige behov.

  Få indflydelse

  Du har mulighed for at få indflydelse på pædagogik og hverdagen ved at blive del af forældreråd og bestyrelse. Forældrenes perspektiv er meget vigtig, og vi sætter stor pris på at få input. Forældrene er en vigtig del af udviklingen af børnenes hverdag.

  Forældreråd i afdelingerne

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter.

  Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet. Det er vigtigt, fordi fælles forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Forældrebestyrelsen i dagtilbuddet

  Som medlem af bestyrelsen er du med til at sætte retning, og du er talerør for forældrene. Bestyrelsens møder handler om helheden – om hele dagtilbuddet og alle børnene. Her tager du med på turen op i helikopteren. Forældrenes viden er vigtig for, at vi kan udvikle de bedste rammer for børnenes hverdag. Vi værdsætter, når forældre bruger muligheden for at få indflydelse. 

  Du er som medlem af bestyrelsen med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Bestyrelsen laver principper om mange forskellige emner. Der er f.eks. lavet principper for økonomi, forældresamarbejde, hvordan vi inddrager lokalområdet og samarbejder med skolen.

  Der er fem møder om året, hvor vi drøfter de emner, som forældrene finder vigtige. Det kan f.eks. være emner som, hvordan giver vi børnene de bedste læringsmiljøer?

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Medlemmer af bestyrelsen er også medlem af forældrerådet i din afdeling. Du kan altid kontakte dit forældreråd, hvis du har spørgsmål, idéer eller et emne, som bestyrelsen skal drøfte. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformanden.

  Formand

  Louise Egsgaard Knudsen - forælder i Vuggestuen Vestervang

  Medlemmer

  Andreas (næstformand) - Børnehuset Vesterbo

  Forælder endnu ikke valgt - Børnehuset Derudá

  Rikke - Børnehuset Ovenpå

  Dobromira - Vuggestuen Gårdhaven

  Pernille - Vuggestuen Kernehuset

  Rikke - Børnehuset Haven

  Rikke - Børnehuset Frydenlund 

  Mathilde - Væksthuset 8210

  Eva Christensen - dagtilbudsleder

  Jesper - pædagog, Børnehuset Ovenpå

  Hanne - pædagog, Børnehuset Haven

  Chris - pædagog, Børnehuset Vesterbo

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  Sidst opdateret: 15. marts 2024