Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik gennem læreplaner.

Det er sjovt at puste sæbebobler
 • Læs op

Indhold

  Når børn bliver set og hørt samt føler sig som en værdifuld del af fællesskabet, så udvikler, trives og lærer de bedst. Vi arbejder anerkendende og har fokus på at hjælpe alle børn ind i meningsfulde relationer, da ingen børn skal stå uden for et fællesskab – alle skal have mindst én ven.

  I Møllevang Dagtilbud arbejder vi med, at legen er børns vigtigste aktivitet. Gennem legen udvikler børn de kompetencer, de skal bruge til aktivt at tage del i livet og samfundet. De lege, som børn selv tager initiativ til, er et vigtigt livs- og læringsmiljø.

  Den voksnes rolle er at være iagttager, hjælper, beskytter, inspirator, konfliktløser, udvikler og legepartner. Den voksne tager ansvar for, at alle børn har mulighed for at deltage.

  Rutiner som læring

  Hverdagens rutiner som måltid, søvn og påklædning i garderoben før turen ud på legepladsen er et vigtigt sted for læring. De daglige gøremål er på den måde helt centrale i det pædagogiske arbejde, fordi børnenes egen læring, selvstændighed, medbestemmelse, fællesskab og samarbejde er i centrum.

  Konkrete eksempler på dette er, når vuggestuebarnet selv vælger pålægget til rugbrødsmaden, eller når de ældste børnehavebørn hjælper yngre børn med at tage flyverdragten på.

  De vigtige forældre

  Samarbejdet med forældrene er altid i fokus. For sammen skaber vi det bedste grundlag for, at børnene kan lære, udvikle sig og trives. Vi kan hver for sig gøre meget, men mest når vi i fællesskab bruger vores forskellige perspektiver og viden til at finde frem til, hvad børnene har brug for.

  Pædagogik

  Den pædagogiske læreplan og de pædagogiske læreplanstemaer er det grundlag, vi arbejder ud fra. Det gennemsyrer hele dagen, for børn lærer i alle sammenhænge. De seks læreplanstemaer er:

  • Alsidig personlig udvikling.
  • Social udvikling.
  • Kommunikation og sprog.
  • Krop, sanser og bevægelse.
  • Natur, udeliv og science.
  • Kultur, æstetik og fællesskab.

  Læs mere nedenunder om hvad vi konkret gør i bilag om læreplanstemaerne, og hvis du vil have det fulde billede af vores pædagogik, kan du læse vores pædagogiske læreplan.

  Børn med særlige behov

  Vi arbejder med små overskuelige grupper, hvor børnene i trygge, forudsigelige rammer kan øve sig. Mange af disse børn er tit på overarbejde. Det vil sige, de mister overblikket og kommer i konflikter, og derfor hjælper vi dem med et overblik og struktur for dagen.

  Vi har et udvidet og tæt samarbejde med forældrene.

  Høj faglighed

  Vi vil give børnene det bedste, så de trives og udvikler sig, og voksne, der ved noget, er spændende for børn at være sammen med. Derfor lægger vi stor vægt på efter- og videre uddannelse og at have faglige netværksgrupper på tværs af afdelinger. Det kan du læse mere om på siden Hvem er vi (link).

  Evaluering af den pædagogiske læreplan

  Alle afdelinger laver en evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i egen afdeling. Det kan du læse mere om under de enkelte afdelinger.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse, hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 8. april 2024