Gå til hovedindhold

Væksthuset 8210

Velkommen til Væksthuset 8210. Vi er et hus med fokus på gode relationer.

Midt på legepladsen er legetårnet, som er sjovt at klatre i
 • Læs op

Indhold

  Væksthuset 8210 er en integreret afdeling med vuggestue og børnehave.

  Alle børn hos os skal føle sig som en vigtig del af et fællesskab, have oplevelse af at høre til og have venner. Vi er et hus, som vægter aktiviteter på tværs af stuer og støtter op om legerelationer på tværs. ’Bedstevennen’ findes måske på en anden stue.

  Hos os møder vi børn og voksne med en positiv forventning om, at alle gør det bedste, de kan. Hvis børnene ikke lykkes, så er det os som voksne, der skal kigge på vores praksis. 

  Vi arbejder NEST-inspireret, hvilket vil sige, at vi skaber rammer, som er tydelige for børnene, bl.a. gennem piktogrammer. Vi er desuden meget fokuserede på sprogarbejde, hvilket kommer til udtryk gennem dialogisk læsning, sprogspil osv. 

  Børnene i Væksthuset 8210 lærer om forskellighed, udvikler rummelighed og får indsigt i forskellige kulturer. Vi synes, at det er fantastisk og en gave. Hos os er der familier med forskellige kulturer og sprog, og Væksthuset ligger i et område, hvor alle sociale lag, uddannelsesniveauer, bolig- og familieformer er repræsenteret.

  Har du spørgsmål om Væksthuset 8210, så kontakt pædagogisk leder Pia Axelsen.

  Sådan ser her ud

  Vi elsker at være udenfor! Vi går ud i al slags vejr og nyder, hvordan uderummet kan tilbyde noget helt andet, end vores lokaler indenfor kan.

  Når vi udforsker og udfordrer vores kroppe, er naturen på vores legeplads det allerbedste sted at gøre det. Vi hopper i vandpytter, ruller ned ad bakker, løber hurtigt eller finder spændende insekter. Nogle gange går vi også på ture ud i nærområdet, hvor vi kan udforske naturfænomener og gøre nye opdagelser. 

  Vi bor i et stort hus. Børnehaven består af to stuer: Mariehønerne og Humlebierne. Vuggestuen består af to stuer: Sneglene og Myrerne. Børnehave og vuggestue har et fælles motorikrum.

  Billeder af vores hverdag

  Forrige Næste

  Generelt om dagligdagen

  Den daglige rytme er vigtig for barnets tryghed og trivsel. Barnet deltager efter lyst og evne i mange af institutionens små og store gøremål.

  Vi åbner kl. 6.30, hvor børnehave og vuggestue spiser sammen. Vi serverer morgenmad til kl. 7.15

  Dagligdagen i vuggestuen

  Kl. 7.30

  Børn og voksne går ind på egen stue for at lege, snakke, læse og vinke farvel.

  Kl. 9.00

  Vi holder samling. Vi synger sange og taler om, hvad der skal foregå resten af formiddagen. Børnene får lidt rugbrød og noget at drikke. Bagefter er der forskellige aktiviteter: lege på legepladsen, forskellige kreative eller motoriske aktiviteter, en tur i skoven, en løbetur i kolonihaverne eller boldspil på boldbanen.

  Kl. 10.30

  Hænderne vaskes, og vi spiser middagsmad. Børnene kommer på skift med i køkkenet og henter rullebord. Børnene øver sig i at øse mad op på deres tallerken med hjælp fra en voksen.

  Vi lægger vægt på at spise i en hyggelig og rolig atmosfære for at skabe et tilhørsforhold og relationer mellem børnene. Fx spiser de ældste vuggestuebørn sammen, så de får en relation inden de starter i børnehave. 

  Kl. 11

  Der skiftes bleer, og børnene puttes. De fleste børn sover udenfor i barnevogn eller krybbe. De store børn sover sammen i et ekstra rum i vuggestuen. Der sidder altid voksne til børnene falder i søvn.

  Kl. 14

  Børnene får eftermiddagsmad. Perioden, fra de første børn vågner, til de sidste børn står op, foregår som en stille stund, hvor nogle børn sidder og vågner i sofaen med en bog; andre lægger puslespil eller sidder og tegner. Vi tilstræber at lade børnene sidde på skødet og blive rigtig vågne.

  Efterfølgende leger børnene på legepladsen eller på stuen, afhængigt af vejret og behov. Er der vandpytter på legepladsen, er det altid dejligt at komme ud, med regntøj og gummistøvler på.

  Når børnene bliver hentet, fortæller personalet lidt om barnets dag.    

  Kl. 16 

  Børnene samles alle på legepladsen eller på en af stuerne.

  Kl. 17

  Vi lukker (kl. 16.30 mandag og fredag).

  I børnehaven

  Kl. 7.30 

  Børn og voksne går ind på egen stue, og de voksne sætter flere lege i gang, så børnene har noget at vælge mellem.

  Kl. 9 

  Vi har samling. Her får børnene lidt rugbrød, og vi taler om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Bagefter synger og leger vi. Dagen bruges til mange spændende aktiviteter: Børnene leger meget – både lege, som de selv finder på, og lege hvor de voksne sætter rammen og hjælper børnene med at vælge indhold og fordele roller. De voksne igangsætter kreative aktiviteter som f.eks. klippe-klistre, sy puder eller male.

  På legepladsen spilles bold, leges gemmeleg og tik, bygges huler og cykles, og børnene finder f.eks. insekter, sten og blomster. Vi tager også på tur til nærområdets forskellige legepladser, byggelegepladsen, boldbane og kolonihaverne. Turene kan også foregå med bus til midtbyens seværdigheder.

  Kl. 10.30 

  Børnene kommer ind i mindre grupper. De lægger deres overtøj og sko i garderoben og vasker hænder.

  Kl. 11

  En voksen og et barn fra hver stue går ud i køkkenet og henter rullebord. På skift dækker børnene bord og siger værs’go.

  De første 10 minutter af måltidet prioriterer vi, at der er ro, så børnene kan koncentrere sig om at spise. Vi vægter en hyggelig atmosfære ved bordene for at skabe tilhørsforhold og relationer mellem børnene. Der tales bl.a. om maden, og hvor tingene kommer fra. Børnene øver sig i at spise med kniv og gaffel samt i at øse op. Når børnene er færdige med at spise, bærer de selv tallerken, kniv, gaffel og glas over på rullebordet. På skift hjælper børnene med at vaske borde og feje på stuen.

  Efter måltidet går vi i garderoben i mindre grupper og tager udetøj på. Vi skal ud og lege!

  Kl. 14 

  Vi spiser eftermiddagsmad. Om sommeren spiser vi ofte udenfor. Om vinteren spiser vi indenfor. Efter maden leger vi og laver aktiviteter på stuerne eller på legepladsen.

  Kl. 16

  Børnene samles på Humlebien eller på legepladsen, hvor der leges på tværs af grupperne indtil afhentning.    

  Kl. 17

  Vi lukker (kl. 16.30 fredag).

   

  Traditioner og begivenheder

  Vi har et rigtig godt og engageret forældreråd, som har været med til at beslutte hvilke traditioner, vi har i Væksthuset 8210:

  • Arbejdsdag en gang om året, hvor vi sammen laver praktiske ting og spiser sammen
  • Halloweenfest
  • Bedsteforældredag
  • Julefest med deltagelse af forældre
  • Fastelavnsfest
  • Sommerfest og afslutning for de børn, som skal i skole.

  Marco er vores kok, og alle børnene kender ham. Flere børn hilser på ham gennem vinduet i køkkenet om morgenen, når de kommer med deres forældre – her får de en snak om dagens menu, og hvad der er i maden. Køkkenet er derfor et særligt samlingspunkt i vores hus.

  Marco kommer rundt på stuerne hver dag, når børnene er ved at være færdige med at spise og forhører sig om, hvad de synes om maden.

  Vi får en meget alsidig kost. På tavlen ved indgangen hænger menuen en måned frem, og der lægges billeder af dagens måltid på Aula. Vi lægger vægt på en varieret kost fuld af smag og farver, baseret på sæsonens friske økologiske råvarer.

  Vi har et økologisk guldmærke, som betyder, at mindst af 95% af alle råvarer er økologiske, og vi lægger særlig meget vægt på grøntsager.

  Frokosten er en af dagens faste højdepunkter og bliver også set som en pædagogisk aktivitet. Mad er nemlig ikke blot ernæringsrigtig kost. Måltidet er også fællesskab, sanselighed, nysgerrighed og respekt for hinanden og for maden. 

  Børnene skal selv have eftermiddagsmadpakke med. 

  Her kan du læse mere om forholdet mellem børn og køkken i Væksthuset: "Her ved børnene, hvad der er på menuen" (klik her).

  Mad fra vores køkken

  Her er et par billeder fra vores køkken

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Der er en afstemning om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Som forælder er du den vigtigste voksen i dit barns liv, og dermed også en vigtig samarbejdspartner for os i Væksthuset 8210. 

  Kontaktpædagogen kontakter dig inden barnets start og aftaler et opstartsmøde. På mødet fortæller du os dit barn, og du får viden om vores hus.

  Efter 2-3 mdr. mødes du og kontaktpædagogen til en opfølgningssamtale og taler om barnets opstart og trivsel i institutionen.            

  Vi indkalder til én samtale om året, og ellers aftaler vi møder efter behov. Vi henvender os til dig, hvis vi har en opmærksomhed eller en bekymring i forhold til barnets trivsel og udvikling. Og vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale eller har en bekymring.

  Et godt samarbejde er:

  • Når vi har de uformelle samtaler i garderoben.                                                            
  • Når du fortæller, hvis der er noget omkring dit barn, der kan påvirke barnets trivsel den dag.
  • Når du har tillid til, at vi henvender os, hvis der er noget, vi er bekymrede for eller har en sjov historie, vi vil dele.
  • Når vores samarbejde er baseret på en gensidig tillid til, at vi alle vil det bedste for barnet, men at vi kan have forskellige veje at nå derhen.
  • Når vi mødes omkring barnets trivsel og udvikling med samme mål: at hjælpe barnets bedst muligt i et trygt og tillidsfuldt samarbejde – og laver en fælles indsats i hjemmet og i Væksthuset

  Hvad gør vi:

  • Vi fortæller de gode historier
  • Vi henvender os, når vi har en bekymring       
  • Vi har respekt for, at der er mange måder at være forældre på
  • Vi tager udgangspunkt i barnet

  Forældreråd

  Du kan som forælder få indflydelse gennem forældrerådet. Det håber vi, at du har lyst til, for vi lægger op til et tæt og stærkt samarbejde, hvor forældrene er en del af Væksthusets dagligdag.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan 2022

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024