Gå til hovedindhold

Børnehuset Ovenpå

Velkommen til Børnehuset Ovenpå. Vi vægter gode børnefælleskaber.

Børn fra Ovenpå er på tur til skov og strand
 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Ovenpå er en lille, integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Her er 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

  Vi har en stor legeplads, der betyder meget i vores hverdag. Vi har madpakkehus, bålhytte, fodboldbane, sandkasse samt flere legetårne.  

  Omsorg, nærvær og leg er vigtige byggesten til barnets udvikling. Barnet skal have en god start på livet og være i trygge omgivelser – og det vil vi være med til at skabe. Legen er vigtig; at lege skaber fællesskaber, udvikler barnet og er tilmed sjovt. 

  Hverdagen er stukturet med plads til både planlagte aktiviteter og spontane ideer. Vi arbejder både i mindre grupper og i større fællesskaber – alt sammen for at vi kan se og høre det enkelte barn.

  Vi har fuldkostordning, der er med til at sikre børnene for en varieret og næringsfyldt kost.

  I Børnehuset Ovenpå finder du en personalegruppe med forskellige kompetencer, men fælles for alle er, at vi engagerer os både i barnet og familien. Hele personalet ønsker at gøre Børnehuset Ovenpå til et særligt sted at være for både barnet og familien.

  Vores forældregruppe er særlig engagereret i vores dagligdag. De bidrager ofte med gode ideer til et styrket forældresamarbejde, så der er en god samhørighed mellem hjem og institutionsliv.

  Har du spørgsmål om Børnehuset Ovenpå så kontakt pædagogisk leder Lisbeth Møller. 

  Sådan ser her ud

  Vores store legeplads bliver brugt hver dag, og vi spiller f.eks. fodbold, kører på mooncar og laver sandslotte. Der er plads til både fordybelse og bevægelse, og børnene prøver at være i både i små og store grupper.

  Vi har tre stuer:

  Billestuen for vuggestuebørn

  Tigerstuen for mellemgruppen

  Girafstuen for de ældste børnehavebørn

  Børnehaven og vuggestuen har hver egen garderobe. På den måde får vuggestuen ro til at kunne arbejde med deres selvhjulpenhed; altså lære at tage sko og tøj af og på.

  Dertil har vi en kælder med både et krea- og motorikrum, samt en stor legeplads.  

  Billeder fra vores hverdag

  Forrige Næste

  Vuggestuebørnene holder til Billestuen. Mellemgruppen er på Tigerstuen, og de ældste børn er på Girafstuen. Vi vægter et tæt samarbejde mellem stuerne og er jævnligt sammen på tværs af stuerne.

  DAGENS AKTIVITETER

  De daglige aktiviteter varierer for de forskellige grupper. Men overordnet foregår dagen med:

  Vi starter dagen med morgenmad på en af stuerne. Vi skaber en god morgenstund med tid til både ro og nærvær.

  Efter vi har spist, går vi på hver vores stue, og flere børn kommer. De voksne sætter forskellige lege i gang og sørger for en god start på dagen.

  Når klokken bliver 9, får vi lidt formiddagsmad og taler om, hvad dagen bringer, læser en bog eller synger nogle sange.

  Om formiddagen har vi aktiviteter i små grupper. Vi bruger både vores kreative rum, motorikrum, legepladsen og de forskellige stuer. Alt, hvad vi gør, er med udgangspunkt i børnene og deres interesser.

  Til frokost spiser vi mad, som er lavet i eget køkken. Her skaber vi en rolig måltidskultur med plads til at se og høre det enkelte barn.

  Når vi har spist, tager vi ud på vores legeplads. Her sætter pædagogerne aktiviteter i gang samt børnene får lov til at udfolde sig i fri-leg.

  Efter noget tid går vi ind og får eftermiddagsmad. Her vil der igen være fokus på den gode måltidskultur, hvor vi sammen med børnene taler om deres interesser. Der bliver også holdt en lille samling, hvor der læses bog, synges eller leges.

  Når vi har spist, leger vi igen på stuerne eller ude på legepladsen.

  Til sidst samles de sidste børn med de voksne, og vi skaber en rolig stund og en god overlevering til forældrene.

  Traditioner 

  Vores traditioner er noget, både forældre og børn ser frem til:

  • Hver tirsdag har hele huset tirsdagsløb, hvor vi løber på de omkring liggende stier.
  • Hver fredag har hele huset fredagssang, hvor vi synger og danser.

  Vores andre faste traditioner er fastelavn, påskeløb, sommerfest og juleafslutning. Vi har også særlige traditioner, hvor forældrene er med: forældrelørdag, børneolympiske lege, kunstuge med fernisering, lanternefest og fang nissen.

   

  I Børnehuset Ovenpå har vi fuld kostordning. Det vil sige, at alt mad bliver lavet og serveret fra vores eget køkken.

  Vores køkkenansvarlige Malene og køkkenassistent Nimo sørger hver dag for, at der bliver serveret sund, varieret, årstidsbestemt og velsmagende mad i børnehøjde.

  Maden 75-90% økologisk.

  Vores køkken ligger centralt i huset, og der er altid en åben dør for børn og personale – tid til en snak, et kram eller til at se maden blive tilberedt. Duften af mad spreder sig i hele huset i løbet af dagen.

  Eftermiddagsmaden består af friskbagt brød med forskelligt smørelse, A38 med topping, knækbrød eller kolde grødretter. Det bliver tilrettelagt efter formiddagsmaden, så næringen, mælkeindtag og mæthed passer sammen.

  Mad fra vores køkken

  Her er et par billeder fra vores køkken

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Der er afstemning hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Det gode forældresamarbejde er noget, Børnehuset Ovenpå er kendt for, og vi som personalegruppe værdsætter forældresamarbejdet meget. Vi har altid en åben dør og er klar til dialog samt give råd og vejledning for at sikre barnets tarv.

  Vi har et stort og engageret forældreråd. Forældrerådet er med til at bestemme og har indflydelse på beslutninger om børnenes hverdag. Vi værdsætter forældrenes input og er lydhøre overfor ideer og initiativer.

  I Børnehuset Ovenpå kender vi familierne godt. Nogle af vores familier har været her i mange år og vælger os som institution til yngre søskende. Det gør de, fordi vi også vægter et godt samarbejde med nærområdet. Vi har f.eks. haft somaliske madaften og samarbejder med beboerhuset.

  Vores institution er multikulturel, og vi har en bred forældregruppe, som giver gode oplevelser og en god indsigt i andre kulturer. Dette skaber grobund for dialog og anerkendelse om barnets og familiernes forskelligheder. På den måde er vi med til skabe en generation med både forståelse og anerkendelse af forskellige kulturer og værdier.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan 2022

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 2. april 2024